โลโก้เว็บไซต์ 03-10-60 world skill | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

03-10-60 world skill

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 ตุลาคม 2560 โดย งานสภา มทร.ล้านนาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นักศึกษามทร.ล้านนา คว้าเหรียญทองการแข่งขันฝีมือแรงงานเวทีระดับโลก
ชาวมทร.ล้านนา ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มทร.ล้านนา คว้าเหรียญทองการแข่งขันฝีมือแรงงานเวทีระดับโลก  ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน world skills  2017 ใน...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา