โลโก้เว็บไซต์ 20-10-60 world | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20-10-60 world

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย งานสภา มทร.ล้านนา2 นักศึกษามทร.ล้านนา คว้าเหรียญรางวัลยอดเยี่ยม สาขาแมคคาทรอนิกส์ เวที WORLD SKILLS 2017 2017
นายจักรภัทร เริ่มรักษ์ และนายปฏิภาณ ติใหม่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  คว้ารางวัลยอดเยี่ยม สาขาแมคาทรอนิกส์  (Mechatronics) จากเวที WORLD SKILLS 2017...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา