โลโก้เว็บไซต์ 31-10-60 ประชุม CEO | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

31-10-60 ประชุม CEO

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 ตุลาคม 2560 โดย งานสภา มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา