โลโก้เว็บไซต์ 190761บันทึกเทปถวายถวายพระพร  | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

190761บันทึกเทปถวายถวายพระพร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย งานสภา มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเน...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา