โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หารือเตรียมเปิดหลักสูตรร่วมเบทาโกร | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา หารือเตรียมเปิดหลักสูตรร่วมเบทาโกร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย งานสภา มทร.ล้านนามทร.ล้านนา หารือเตรียมเปิดหลักสูตรร่วมเบทาโกร
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ , รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทย...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา