โลโก้เว็บไซต์ 31-03-62 วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราษเจ้า | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

31-03-62 วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราษเจ้า

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 31 มีนาคม 2562 โดย งานสภา มทร.ล้านนามทร.ล้านนาร่วมพิธีเนื่องในวันพระมหาเจษฎาราชเจ้าและร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562
ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา