โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยคลพระบรมราชินีนาถ | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยคลพระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย งานสภา มทร.ล้านนาพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะอาจารย์และบุคลากรจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา