โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : หอสมุด ขยายเวลาการให้บริการห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม (Co-Working Room) ถึง 20.00 น. | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หอสมุด ขยายเวลาการให้บริการห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม (Co-Working Room) ถึง 20.00 น.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย Kritsadaporn Takaew จำนวนผู้เข้าชม 620 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา