โลโก้เว็บไซต์ E-Book : สถาบันวิจัยและพัฒนา | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

E-Book : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 พฤษภาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 481 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 R D I : E - b o o k

  Scan QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์  


Website E-book https://fliphtml5.com/bookcase/bbcha/

 

หน้าปก ชื่อหนังสือ/ตำรา ดาวน์โหลดไฟล์

การปรับปรุงพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พืชวงค์แตง

Cucurbits Breeding and Seed Production

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา