โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีร่วมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ และ Bigdata ร่วมกับ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College    | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีร่วมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ และ Bigdata ร่วมกับ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 สิงหาคม 2566  ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรและนักศึกษา ณ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College   มณฑลกุยโจว สาธารณประชาชนจีน ในหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ และ Bigdata  ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd โดยมี Mr.Wu Binru  Present of Guizhou Light Industry Technical and Vocational College Secretary Fan Tiegang  ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและอาคาร ห้องปฏิบัติงานด้านพลังงานทางเลือก ยานยนต์ไฟฟ้า ห้องประชุม แล้วได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือในลำดับต่อไป

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา