โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-27 | งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-04-27

การประชุมโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-integrated Learning Academy : WiLA ครั้งที่ 2
ศุกร์ 27 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-integrated Learning Academy : WiLA ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กล่าวเปิดการประชุมและรายงานการดำเนินงาน WiL Academy และแนวทางการดำเนินงาน สร้างองค์กรแบบมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถานศึกษา อีกทั้งผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นหัวหน้าโครงการขยายโครงการ WiLA และผู้เกี่ยวข้อง ยังได้รับฟังการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา