โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-15 | งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-09-15

ชาวราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมวันพระราชทานนามราชมงคล ประจำปี 2565 น้อมสำนึกในหลวงรัชกาลที่ 9
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องใน“วันพระราชทานนามราชมงคล ประจำปี 2565” โดยในเวลา 07.30 น.เป็นการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นเวลา 09.00 น. เป็นการประกอบพิธีน้อมสำในพระมหาธิคุณ ณ ศาลาราชมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา